تماس با ما

دارالعلوم الحسنیه/ میبد بلوار شهید فاضلی /03532322535

 

مولد:  خانه ای ساده اما پاک بیت عالم  ربانی حاج سید عباس امامی مسجدی از ذراری زهرای اطهر که از سلسله ذهبیه سادات عریضی است
تولد: 1347/12/28 هجری شمسی مطابق با 1388/12/30 هجری قمری
عزیمت به قم: از شهریور 1363 تا شهریور 1375 (خواندن دروس سطوح عالیه  و شرکت در درس خارج اساتید مبرز فقه و اصول همچون مرحوم آیت الله تبریزی و لنکرانی و مازندرانی و درس تفسیر آیت الله آملی