تماس با ما

دارالعلوم الحسنیه/ میبد بلوار شهید فاضلی /03532322535

 

آدرس:
میبد
فیروزآباد بلوار شهید فاضلی جنب مسجد 12 امام
تلفن:
035-3232-2535
فکس:
035-3232-7612
موبایل:
0913-355-4896
قسمتهای ضروری*